Gry i zabawy matematyczne dla uczniow klas 1-3 szkoly podstawowej
31%
off

Gry i zabawy matematyczne dla uczniow klas 1-3 szkoly podstawowej

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

KsiÄżka jest przeznaczona dla nauczycieli i rodziców uczniów klas I-III. Z opracowania mogÄ korzystaÄ również terapeuci pracujÄcy z uczniami klas mÅodszych majÄcymi trudnoÅci w uczeniu siÄ matematyki, można je także przeprowadziÄ w Åwietlicy szkolnej.CharakterystycznÄ cechÄ gier i zabaw dydaktycznych jest wysiÅek umysÅowy i możliwoÅÄ samokontroli (wygraÄ, znaczy wykonaÄ poprawnie)..Gry rozwijajÄ w dzieciach pomysÅowoÅÄ, wymagajÄ używania ÅcisÅej i zrozumiaÅej terminologii, a także wysiÅku woli i dziaÅania wedÅug planu. Przestrzeganie reguÅ czÄsto wymusza podporzÄdkowanie swoich interesów, interesom grupy.W ksiÄżce zaprezentowano 75 gier i zabaw dydaktycznych, przy czym niektóre majÄ kilka wersji, a wprowadzajÄc zmiany w reguÅach można tworzyÄ nowe.Opracowane gry i zabawy dydaktyczne majÄ na celu:1) ksztaÅtowanie pojÄcia liczby,2) doskonalenie techniki rachunkowej,3) stosowanie umiejÄtnoÅci praktycznych i rozumienie struktury zadania tekstowego,4) zastosowanie wybranych pojÄÄ geometrycznych w różnych sytuacjach życiowych.Do przeprowadzenia niektórych gier i zabaw sÄ niezbÄdne odpowiednie Årodki dydaktyczne, które sÄ w każdej szkole bÄdź sÄ proste do przygotowania. Każda propozycja jest poprzedzona opisem celów dydaktycznych, jakie można osiÄgnÄÄ.show more

Product details

  • Paperback | 160 pages
  • 145 x 205 x 8mm | 190g
  • NOWIK
  • Opole, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8389848821
  • 9788389848826