The Great Polish-English English-Polish Dictionary of Words and Phrases plus Grammar
24%
off

The Great Polish-English English-Polish Dictionary of Words and Phrases plus Grammar

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

THE GREAT ENGLISH-POLISH POLISH ⢠ENGLISH DICTIONARY OF WORDS AND PHRASES PLUS GRAMMARWIELKI SÅOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ⢠ANGIELSKO-POLSKI + PRZEGLÄD GRAMATYCZNY I LEKSYKALNY JÄZYKA ANGIELSKIEGONiniejszy sÅownik jest przeznaczony dla osób posÅugujÄcych siÄ jÄzykiem angielskim oraz uczÄcych siÄ tego jÄzyka na poziomie Årednio zaawansowanym i zaawansowanym, a także dla osób zajmujÄcych siÄ tÅumaczeniem tekstów z jÄzyka angielskiego na polski. Znajduje siÄ w nim okoÅo 130000 haseÅ, w tym wszelkie niezbÄdne sÅowa, zwroty, konstrukcje funkcjonujÄce w ogólnym jÄzyku angielskim, a także bardzo znaczna iloÅÄ sÅów i zwrotów używanych w takich Årodowiskach zawodowych jak medyczne, prawnicze, ekonomiczne, techniczne i inne. Z uwagi na różnice frazeologiczne pomiÄdzy jÄzykiem angielskim i polskim, sÅownik zawiera wielkÄ iloÅÄ przykÅadów użycia sÅów w rozmaitych kontekstach, zarówno w formie fraz jak i caÅych zdaÅ tak, aby można byÅo bez problemu przetÅumaczyÄ tekst.Dla wszystkich haseÅ gÅównych i wielu podhaseÅ zaÅÄczono transkrypcjÄ fonetycznÄ angielskiej wymowy. W koÅcowej czÄÅci drugiego tomu znajduje siÄ PrzeglÄd gramatyczny i leksykalny jÄzyka angielskiego, który zawiera 226 uÅożonych alfabetycznie haseÅ objaÅniajÄcych praktycznie wszystkie istotne zagadnienia gramatyki angielskiej oraz problemy z jakimi stykajÄ siÄ użytkownicy jÄzyka angielskiego.Autor publikacji - Jacek Gordon, jest absolwentem Uniwersytetu w Albany (USA), tÅumaczem, autorem i redaktorem wielu sÅowników i podrÄczników do nauki jÄzyków obcych.show more

Product details

  • Hardback | 1628 pages
  • 150 x 215 x 8mm | 1,984g
  • Level Trading
  • Poland
  • English, Polish
  • 8389635704
  • 9788389635709