Glebokie nawrocenie Gleboka modlitwa

Glebokie nawrocenie Gleboka modlitwa

By (author) 

List price: US$13.93

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Kiedy pewnego dnia Åw. Bernard z Clairvaux przemawiaÅ do swojej wspólnoty, wypowiedziaÅ zdanie, które zszokowaÅo mnie gdy je pierwszy raz przeczytaÅem: "Istnieje wiÄcej ludzi nawróconych z grzechu Åmiertelnego doznajÄcych Åaski, niż ludzi dobrych nawróconych do bycia lepszymi." Na przestrzeni lat, doÅwiadczajÄc życia i myÅlÄc nad tym zdaniem, coraz bardziej przekonywaÅem siÄ o jego prawdziwoÅci. Jednak ktoÅ mógÅby zapytaÄ: co jest w nim takiego szokujÄcego?... ...wiÄkszoÅÄ z nas spodziewaÅoby siÄ, że naprawdÄ kochajÄca osoba bÄdzie w stanie posunÄÄ siÄ dalej, aby udowodniÄ swojÄ miÅoÅÄ - nawet do stanu absolutnego samoofiarowania - że nawet pod przymusem, przy otaczajÄcych trudnoÅciach i koniecznych ofiarach, taka osoba bÄdzie trwaÄ przy swojej heroicznej ÅwiÄtoÅci. Jednak wszyscy wiemy, że w przypadku ludzkich rodzin takie postÄpowanie należy niestety do rzadkoÅci. CoÅ tu jest nie w porzÄdku i to na duÅ¼Ä skalÄ. Tak - jeÅli nasze spoÅeczeÅstwo funkcjonowaÅoby zupeÅnie normalnie, gÅÄbokie nawrócenie byÅoby zjawiskiem powszechnym, a życie staÅoby siÄ nieporównywalnie szczÄÅliwsze dla każdego z nas.KsiÄżka o. Thomasa mówi o tym, że kiedyÅ nawróciliÅmy siÄ, a żyjemy jakbyÅmy nigdy siÄ nie nawrócili, że kiedyÅ zakochaliÅmy siÄ, a żyjemy tak jakbyÅmy w ogóle nie kochali (a przynajmniej ta miÅoÅÄ jest sÅaba, niechlujna). Jednak autor nie zatrzymuje siÄ na opisaniu problemu, ale idzie dalej i jako bardzo doÅwiadczony kierownik duchowy przekazuje nam wiele cennych rad jak wyjÅÄ z tej sytuacji. Co zrobiÄ by nasze nawrócenie staÅo siÄ rzeczywistoÅciÄ, która przemieni nas i dotknie wszystkich wokóŠnas? Co zrobiÄ, by nasza miÅoÅÄ byÅa gorliwa i szczera? Co zrobiÄ, byÅmy stali siÄ nie tylko trochÄ lepsi, ale jak najlepsi? JeÅli szukasz odpowiedzi na te pytania to ta ksiÄżka jest wÅaÅnie dla Ciebie.show more

Product details

  • Paperback | 144 pages
  • 145 x 205 x 10mm | 190g
  • Wydawnictwo Mateusza
  • Bydgoszcz, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8392400313
  • 9788392400318