Forhandlinger I Folketinget Volume 3-4

Forhandlinger I Folketinget Volume 3-4

By (author) 

List price: US$17.59

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1853 edition. Excerpt: ...Ting. Tscherning: Ja, jeg stiller den ene gamle ContoirembedSmand op imod den anden; jeg har forsogt mig i saamcmge vanstelige og for, stjelligartede Contoirer i saa mange Aar, at jeg godt veed, hvorledes man kan benytte nye Krafter, uden at spilde sin egen Tib. Jeg vilde ikke gjere noget Forstag af den Art, naar jeg ilte holdt mig fuldt overbeviist om, at jeg med Lelhed selv kunde gjennemsere det, og at enhver Anden lunde gjennemsere det uben Vonsielighed, og det allermindst i Forretninger af den her omtalte Art, som hange sammcm med et Institut, hvorunder Forvaltningen er ind draget og som ibeligl er en Skole for hele Be folkningen for at gjere den siikket til KrigSbrug. Dersom der her var nogen Fare for, at Forretningeine stulde komme til at staue tilbage, delsom der ikke var en Masse af Krfter til Raadighed, som vare nodvendige til Forretningemes Bestridelse, saa kunde man komme i Forlegen hed; meii den rede Minister har en Armee, hvori der idetmindfte fiudeS eengang saa mange Officeerer og eengang saa mange Underofficeerer, som beheveS til at commandeie det Mandsiab, der er til Tjeneste, og deSuden ertraordinair Ansatte i hundredeviis, som Stuten betaler, fordi de ere blevne tilbage efter AftakningStiden, og dcrimellem findeS der Mennesier, som ere saa indovede i alle den Art Forretninger, og hvoiaf Mange gjeine ville paatage sig bisse Forretninger, for at faae Bestccftigelse, at jeg ikke troer, mar. vil komme i den allermindfte Forlegenhed. Jeg siaber ikke den allermindste Forlegenhed for den, som med Villighed vil bruge de Hjcelpekilder, han har, og som State, giver, og denne Villighed maae vi forudsatte at vcrre tilstede. Den cerede Minister har sagt, at jeg ikke var gaaet ind paa...
show more

Product details

  • Paperback | 570 pages
  • 189 x 246 x 29mm | 1,002g
  • United States
  • English
  • black & white illustrations
  • 1236899709
  • 9781236899705