Finanse publiczne 2014 Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Finanse publiczne 2014 Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

List price: US$121.08

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Wybitnie praktyczny i wnikliwy komentarz do:

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Nastawiony na praktyków komentarz do ustawy zawiera pogłębioną analizę problemów, które występują lub mogą występować w praktyce. Szczegółowe reguły opracowywania i wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady i tryb gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Najnowszy stan prawny – na rok 2014.

Najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów administracyjnych oraz regionalnych izb obrachunkowych, a także piśmiennictwo dotyczące omawianych zagadnień.

Przykłady obrazujące funkcjonowanie przepisów w ramach prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki sektora finansów publicznych oraz skutki obowiązujących regulacji.

Wyjątkowy zespół autorski, złożony z przedstawicieli nauki i – w przeważającej większości – wieloletnich praktyków, byłych lub aktualnych sędziów NSA, wojewódzkich sądów administracyjnych, członków Kolegium RIO lub członków SKO, z których niektórzy byli lub są członkami Głównej Komisji Orzekającej lub komisji orzekających pierwszej instancji w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – gwarantujący najwyższy poziom merytoryczny opracowania.

Syntetyczny i zrozumiały dla Czytelnika sposób prezentacji poszczególnych rozwiązań i konstrukcji ustawy.

Indeks rzeczowy, który pozwala na szybkie odnalezienie zagadnienia uregulowanego w ustawie.

Publikacji towarzyszy suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z użytecznymi hiperłączami pozwalającymi każdemu użytkownikowi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy artykułami ustawy, a także edytować i drukować potrzebne fragmenty komentarza.


Opracowanie komentarza do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych to poważne zadanie dla wielu „Herkulesów”, a jednocześnie praca syzyfowa. Niewiele polskich uniwersyteckich ośrodków prawa finansowego jest zdolne do podjęcia się tak złożonego opracowania interpretacyjnego, mającego na celu jednocześnie względy utylitarne – przybliżenia treści i sensu komentowanej ustawy szerokiemu kręgowi odbiorców. Ośrodek białostocki skupiony wokół osoby prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Ruśkowskiego jest do napisania trzeciej już wersji tego Komentarza znakomicie przygotowany merytorycznie. (…) Autorzy poszczególnych komentarzy do artykułów ustawy o finansach publicznych mają ponadto cenne doświadczenie zawodowe z tej problematyki – pracując jednocześnie na stanowiskach sędziów finansowych w wojewódzkich czy Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych czy komisjach orzekających w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych. (…)
Z własnych doświadczeń jako profesora nauk prawnych i sędziego NSA wiadomo mi, iż do lektury dwóch poprzednich wydań Komentarza sięgali (…) w szerokim zakresie pracownicy różnych jednostek sektora finansów publicznych (np. księgowi, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, audytorzy, radcowie prawni, sędziowie, pracownicy i członkowie RIO). Świadczy to zatem o tym, iż osoby te znajdowały tam odpowiedź i rozwiązanie nurtujących ich trudnych problemów.
Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Małeckiego
show more

Product details

  • Paperback | 1390 pages
  • 165 x 235 x 60mm | 1,678g
  • Gdansk, Poland
  • Polish
  • 837804193X
  • 9788378041931