Filozofia nierownosci
44%
off

Filozofia nierownosci

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

NierównoÅÄ jest uzasadniona religijnie przez niepowtarzalny, indywidualny los osoby ludzkiej w wiecznoÅci. Nie oznacza to, rzecz jasna, że nie należy ludziom pomagaÄ i sprawiaÄ, by ich ziemski los stawaÅ siÄ coraz lepszy. Przeciwnie, niesienie pomocy i czynienie ludzkiego losu bardziej znoÅnym jest wypeÅnieniem nakazu miÅoÅci. Nie oznacza to jednak wcale, że należy buntowaÄ siÄ przeciwko pierwotnym podstawom Boskiego porzÄdku Åwiata, niszczyÄ je i przeciwstawiaÄ Boskiemu sensowi życia swój ograniczony i samowolny sens. NierównoÅÄ jest podstawÄ każdego porzÄdku i Åadu kosmicznego, stanowi uzasadnienie samego istnienia osoby ludzkiej i źródÅo wszelkiego twórczego ruchu w Åwiecie. Każde narodziny ÅwiatÅa w ciemnoÅci oznaczajÄ powstanie nierównoÅci. Wszelki twórczy ruch prowadzi do powstania nierównoÅci, wyniesienia, wydzielenia jakoÅci z masy jakoÅci pozbawionej. Samo Boskie rodzenie jest odwiecznÄ nierównoÅciÄ. Z nierównoÅci zrodziÅ siÄ także Åwiat, kosmos. Z nierównoÅci zrodziÅ siÄ również czÅowiek. Absolutna równoÅÄ pozostawiÅaby bycie w stanie nieobjawionym, w bezruchu, to znaczy w nicoÅci. Å»Ädanie absolutnej równoÅci oznacza żÄdanie powrotu do wyjÅciowego, chaotycznego i ciemnego stanu, niwelacji i braku różnicy, oznacza żÄdanie nicoÅci. Rewolucyjne żÄdanie powrotu do równoÅci w nicoÅci byÅo spowodowane niechÄciÄ do ponoszenia ofiar i cierpieÅ, przez które prowadzi droga do życia na wyższym poziomie. Oznacza to najstraszniejszÄ reakcjÄ, odrzucenie sensu caÅego twórczego procesu na skalÄ ÅwiatowÄ.(fragment Listu drugiego)show more

Product details

  • Hardback | 224 pages
  • 175 x 235 x 15mm
  • ANTYK Marek Derewiecki
  • Katy, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8389637308
  • 9788389637307