Etyka zabijania
27%
off

Etyka zabijania

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Czy zabijanie jest zawsze zÅe? Czy istniejÄ sytuacje, w których kategoryczny zakaz odbierania życia może zostaÄ zrelatywizowany? Czy życie powinno byÄ chronione przez caÅy czas, czy może należy wyróżniaÄ etapy, kiedy jego zakoÅczenie nie jest już, lub jeszcze, zabójstwem? Czy samobójstwo jest problemem moralnym, czy jedynie jednostkowym wyborem? Coraz powszechniej kwestionuje siÄ niegdyÅ oczywiste prawo czÅowieka do uÅmiercania innych gatunków. Naukowe sposoby wyjaÅniania procesów psychicznych zmuszajÄ nas do przemyÅlenia takich kwestii jak ciÄgÅoÅÄ tożsamoÅci czÅowieka czy relacja miÄdzy jego osobowoÅciÄ i biologicznym ciaÅem. Co wówczas z naszym pojmowaniem Åmierci i zabijania?SiÄgajÄc zarówno do ustaleÅ nauk przyrodniczych, jak i narzÄdzi filozoficznych, Jeff McMahan w ksiÄżce Etyka zabijania systematycznie analizuje etyczne wyzwania naszej wspóÅczesnoÅci, zdolnej zabijaÄ w sposób bezprecedensowy.âOstatecznym celem tej ksiÄżki jest zrozumienie, na czym polega moralnoÅÄ zabijania. Wydaje siÄ, że w tych wypadkach, w których zabijanie jest zÅe, musi istnieÄ jakiÅ decydujÄcy element wyjaÅniania jego zÅa, który by wskazywaÅ na to, że sprawia ono ofierze coÅ strasznego: sprawia, że umiera. RzeczywiÅcie, zupeÅnie naturalne jest zaÅożenie, że normalnie ÅmierÄ jest tak dużym nieszczÄÅciem, iż morderstwo jest najbardziej niemoralnÄ ze zbrodni. Morderstwo jest najohydniejszÄ zbrodniÄ, ponieważ, ogólnie rzecz ujmujÄc, wyrzÄdza najwiÄkszÄ krzywdÄ â powoduje ÅmierÄ. JeÅli to prawda, to aby zrozumieÄ moralnoÅÄ zabijania, musimy znaleÅºÄ odpowiedź na pytanie, dlaczego i w jakim stopniu ÅmierÄ jest zÅa dla tego, kto umiera. (...) Przy czym nie pytamy tu o to, czy jedna ÅmierÄ może byÄ gorsza pod wzglÄdem okolicznoÅci, ponieważ jest jasne, że może. Niektóre Åmierci sÄ na przykÅad boleÅniejsze niż inne lub mniej godne. Nie jest to też pytanie o to, czy dla kogoÅ ÅmierÄ jednej osoby może byÄ gorsza niż ÅmierÄ drugiej. Również tu odpowiedź jest oczywista: ÅmierÄ osoby, która jest powszechnie kochana i od której wielu zależny, jest czymÅ gorszym dla pozostaÅych przy życiu niż ÅmierÄ osoby, która jest po prostu uciÄżliwa. Pytamy natomiast o to, czy zakÅadajÄc pewnÄ staÅoÅÄ sposobu umierania, jedna osoba, przestajÄc istnieÄ, może byÄ bardziej pokrzywdzona niż drugaâ. Z tekstuWedÅug Petera Singera, Etyka zabijania jest obowiÄzkowÄ lekturÄ dla każdego, kto chce dzisiaj pisaÄ o aborcji, Åmierci mózgu, eutanazji czy prawach zwierzÄt.show more

Product details

  • Paperback | 652 pages
  • 170 x 235 x 30mm | 940g
  • Wydawnictwo Naukowe PWN
  • FILOZOFIA W PRAKTYCE
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8301172762
  • 9788301172763