Encyklopedia kina

Encyklopedia kina

List price: US$101.17

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Nowe, superaktualne wydanie cieszÄcej siÄ ogromnÄ popularnoÅciÄ âEncyklopedii kinaâ. Jedno z nielicznych na Åwiecie obszernych i kompleksowych opracowaÅ tematu, monumentalne dzieÅo kilkudziesiÄciu polskich filmoznawców i badaczy kultury. Na 1104 stronach zamieszczono: 5250 haseÅ osobowych i rzeczowych uwzglÄdniajÄcych m.in. sylwetki ponad 2000 reżyserów, ponad 2000 aktorów i 675 sylwetek innych twórców filmu, 520 kierunków, rzeczy, pojÄÄ i zjawisk filmowych, 63 monografie kinematografii narodowych oraz 2300 ilustracji i tabel. Encyklopedia nie skupia siÄ wyÅÄcznie na dokonaniach anglosaskich, stanowi bogate źródÅo wiedzy o kinie polskim, a także europejskim, azjatyckim i afrykaÅskim. OtrzymaÅa niezwykle starannÄ oprawÄ, jest bogato ilustrowana. PrzystÄpnoÅÄ opracowania i przejrzysty jÄzyk czyniÄ leksykon użytecznym zarówno dla osób profesjonalnie zajmujÄcych siÄ kinem, jak i miÅoÅników filmu. W dobie internetu âEncyklopedia kinaâ pod redakcjÄ Tadeusza Lubelskiego jest zjawiskiem, które daje poczucie korzystania z czegoÅ luksusowego i ekskluzywnego. Pozwala âdotknÄÄâ historii kina, âzanurzyÄ siÄâ w jej wszystkich aspektach. Wraz z kolejnymi stronami tej Åwietnej ksiÄżki otwierajÄ siÄ skojarzenia, konteksty i nowe tropy dla dalszych poszukiwaÅ, porównaÅ i wspomnieÅ. To jak wielki rodzinny album, tyle, że rodziny filmowej. Å»adna strona internetowa tego nie zastÄpi. Grażyna Torbickashow more

Product details

  • Hardback | 1104 pages
  • 210 x 285 x 55mm | 3,640g
  • BIALY KRUK
  • Kraków, Poland
  • Polish
  • 2. Auflage.
  • 8375531006
  • 9788375531008