Dziecko i poezja w kontekscie wczesnej edukacji

Dziecko i poezja w kontekscie wczesnej edukacji

List price: US$26.19

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Czytanie poezji staje się istotnym czynnikiem rozwoju osobowości dziecka. Doznania estetyczne, wynikające z urody poetyckiego słowa, wyrabiają smak literacki, inspirują dziecko do aktywności twórczej, do refleksyjnej aktywności intelektualnej i satysfakcjonujących kontaktów międzyludzkich.

„Pisano wiele o poecie jako o człowieku, który tym się różni od innych, że dzieciństwo u niego nigdy się nie kończy i przez całe życie zachowuje w sobie coś z dziecka”– tak twierdził Czesław Miłosz.

Myśl poety o świecie, jak pisał Miłosz, zależy bowiem od wiedzy, którą poeta posiadł we wczesnym dzieciństwie, otrzymał ją od rodziców i nauczycieli. To szczególnie ważne słowa dla pedagogiki wczesnej edukacji, subdyscypliny o wyraźnej naukowej tożsamości, która jak pisze Dorota Klus-Stańska, potrzebuje jak nigdy dotąd interdyscyplinarnej refleksji. I taka jest idea tego „poetyckiego” tomu. Oddziaływanie wychowawcze poezji łączy się bowiem z różnymi sferami życia społecznego, pomaga w intencjonalnym przekazywaniu dziecięcych uczuć, doznań i przeżyć, uczy odpowiedzialności i współdziałania. Dziecięcość
poetycka, nacechowana emocjonalnie, rozpatrywana w kategoriach estetycznych i etycznych, okazuje się więc wartością nadrzędną, jak to ma miejsce w twórczości Czesława Miłosza, autora pajdocentrycznego poematu Świat. Poema naiwne. Miłosz pozostanie na zawsze w sferze poetyckiego jasnosłyszenia, pierwszych dziecięcych doświadczeń kulturowych, pierwszych poetyckich obrazów z dzieciństwa, sztuki
dla dziecka i sztuki o dziecku – podstawowego warunku wychowania estetycznego, którego udział w budowaniu „wczesnego” człowieczeństwa jest niepodważalny.
Urszula Chęcińska
show more

Product details