Dobra strategia zla strategia

Dobra strategia zla strategia

By (author) 

List price: US$31.77

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Autor rozprawia siÄ ze wszystkimi niejasnymi opisami i pogmatwanymi sposobami myÅlenia leżÄcymi u podstaw zbyt wielu strategii, proponujÄc w zamian prostÄ metodÄ opracowania i wdrożenia skutecznej i nastawionej na dziaÅanie strategii, która sprawdzi siÄ w dzisiejszym Åwiecie.Dobra strategia â zÅa strategia to konkretna i spójna reakcja na przeszkody, które stojÄ na drodze postÄpu â a także sposób ich pokonania. Polega ona na wykorzystywaniu i zastosowaniu wÅadzy tam, gdzie może ona przynieÅÄ najwiÄkszy skutek. Dotyczy to tak różnych wyzwaÅ, jak:- wysÅanie czÅowieka na KsiÄżyc,- prowadzenie wojny,- wypuszczenie na rynek nowego produktu,- reagowanie na zmieniajÄcÄ siÄ sytuacjÄ rynkowÄ,- otwarcie szkoÅy spoÅecznej,- zainicjowanie programu rzÄdowego.Bez wzglÄdu na skalÄ przedsiÄwziÄcia, dobrze opracowana strategia jest podstawÄ sukcesuOPINIEKażda dyscyplina ma swoich mistrzów. W zarzÄdzaniu strategicznym takim guru od lat jest R. Rumelt. A âDobra strategia â zÅa strategiaâ jest ÅwietnÄ menedżerskÄ ksiÄżkÄ, która w przystÄpny sposób, wykorzystujÄc Åwietnie dobrane przykÅady, pokazuje, czym jest strategia, dlaczego każda firma powinna jÄ zbudowaÄ i jak to zrobiÄ.prof. Krzysztof Oblój University of Warsaw & Kozminski UniversityBogato zilustrowana przykÅadami i przekonujÄca argumentami (â¦) ksiÄżka dla każdego lidera, który musi myÅleÄ i dziaÅaÄ strategicznie. Michael Useem, profesor zarzÄdzania w The Wharton School, University of Pennsylvania, autor ksiÄżki The Leadership MomentWspaniaÅa ksiÄżka (â¦) krok milowy zarówno pod wzglÄdem teorii, jak i praktyki strategii (â¦) Å»ywe przykÅady zaczerpniÄte ze wspóÅczesnego Åwiata biznesu i historii jasno pokazujÄ, w jaki sposób rozpoznaÄ to, co dobre, a odrzuciÄ to, co zÅe, i sprawiÄ, by dobra strategia staÅa siÄ siÅÄ Å¼yciowÄ twojej organizacji.John Stopford, prezes TLP International i emerytowany profesor London Business Schooshow more

Product details

  • Hardback | 352 pages
  • 166 x 238 x 32mm | 685g
  • MT Biznes
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8377461781
  • 9788377461785