Dibuix tècnic, 1 Batxillerat (Baleares, Catalunya)

Dibuix tècnic, 1 Batxillerat (Baleares, Catalunya)

By (author)  , By (author)  , By (author) 

List price: US$65.75

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 408 pages
  • 200 x 260mm | 956g
  • Editorial Barcanova
  • BARCANOVA
  • Spain
  • Spanish
  • edición
  • 8448911245
  • 9788448911249

Table of contents

Bloc I. Preliminars

Tema 1. Fonaments gràfics
del dibuix tècnic
1. Generalitats
2. Forma i estructura
2.1. Formes geomètriques i formes orgàniques
2.2. Estructura,
3. El coneixement del món material
4. La representació del món material
5. La realització del dibuix
5.1. Les diferents maneres de concreció del dibuix
5.2. Les proporcions en el dibuix a mà alçada: encaix i acabat
5.3. El croquis acotat
6. El procés complet de representació d’un objecte en un exemple
6.1. El croquis
6.2. L’acotació
6.3. El dibuix a escala
7. L’exactitud en els traçats gràfics per mitjans convencionals
7.1. L’escala adequada
7.2. La precisió en els traçats
8. L’acabat i la presentació del dibuix
Activitats

Tema 2. Materials i instruments de dibuix
1. El dibuix amb mitjans convencionals
1.1. Materials
1.2. Els instruments de dibuix
2. El dibuix informatitzat
2.1. L’equipament
2.2. Els components
2.3. El CAD i el dibuix 2D
2.4 El dibuix 3D. El modelatge de sòlids
Activitats

Bloc II. Geometria plana

Tema 3. Conceptes i elements geomètrics
1. Conceptes geomètrics
2. Els elements geomètrics
2.1. El punt
2.2. La línia
2.3. El pla
2.4. El volum
3. Figura geomètrica
4. Notació
5. Ordenació i sentit
5.1. Ordenació de la recta
5.2. Sentit en el pla
6. Lloc geomètric
Activitats

Tema 4. Traçats geomètricselementals
1. Posicions relatives entre rectes en el pla
1.1. Obliqüitat
1.2. Perpendicularitat
1.3. Paral·lelisme
2. Els traçats geomètrics elementals en la pràctica
Activitats

Tema 5. Angles
1. Tipus d’angles
2. Angles entre rectes
3. Traçats d’angles
3.1. Disposem de l’angle dibuixat i el volem copiar en un altre lloc
3.2. Coneixem el valor en graus
4. Bisecar un angle
4.1. La bisectriu
4.2. Traçat de la bisectriu
4.3. Traçat de la bisectriu d’un angle de vèrtex inaccessible
5. Trisecar un angle
6. Unitats de mesura dels angles
7. Nomenclatura dels angles
Activitats

Tema 6. Operacions amb elements geomètrics
1. Segments
1.1. Suma de segments
1.2. Diferència de segments
1.3. Producte d’un segment per un nombre
1.4. Divisió de segments
2. Angles
2.1. Suma d’angles
2.2. Diferència d’angles
2.3. Producte d’un angle per un nombre, 2.4. Divisió d’angles
Activitats


Tema 7. La circumferència i el cercle
1. Generalitats
1.1. Elements de la circumferència
1.2. Elements del cercle
2. Traçat de circumferències
3. Posicions relatives de la circumferència amb altres elements geomètrics
3.1. Punts
3.2. Rectes
3.3. Circumferències
4. Mesures de la circumferència i el cercle
4.1. Longitud de la circumferència
4.2. Àrea del cercle
4.3. Amplitud de l’angle central
4.4. Rectificació aproximada de la
circumferència
5. Divisió de la circumferència
5.1. Divisions exactes de la circumferència,
5.2. Divisió
aproximada de la circumferència o el cercle en parts iguals
Activitats

Tema 8. Relació dels angles amb la circumferència
1. Relació dels angles amb la circumferència
1.1. Angle central
1.2. Angle inscrit
1.3. Angle semiinscrit
1.4. Angle interior
1.5. Angle exterior
1.6. Angle circumscrit
2. L’arc capaç
2.1. Construcció de l’arc capaç
2.2. Arc capaç d’un angle de 90°
Activitats

Tema 9. Tangències
1. Generalitats
2. Tangències de rectes amb circumferències
2.1. Rectes tangents a una circumferència des d’un punt exterior
2.2. Rectes tangents comunes a dues circumferències
3. Tangències de circumferències amb circumferències
4. Resolució de tangències i enllaços
Activitats

Tema 10. Polígons
1. Generalitats
1.1. Elements d’un polígon
1.2. Nomenclatura
2. Característiques i propietats específiques
2.1. Classes de polígons
2.2. Polígons inscrits i polígons circumscrits
2.3. Condicions d’existència d’un polígon qualsevol
3. Triangles
3.1. Condicions d’existència d’un triangle 3.2. Tipus de triangles
3.3. Nomenclatura dels elements dels triangles
3.4. Disposició dels triangles
3.5. Rectes i punts notables en els triangles
3.6. Criteris d’igualtat entre triangles
3.7. Criteris de semblança entre triangles 3.8. Relacions mètriques en un triangle qualsevol
3.9. Construcció de triangles
4. Quadrilàters
4.1. Classificació dels quadrilàters
4.2. Propietats dels quadrilàters
5. Polígons regulars
5.1. Construcció de polígons regulars
6. Polígons regulars estrellats
7. Xarxes i mòduls
7.1. Equipartició de l’espai
7.2. Teoria dels grafs d’Euler
8. Equivalències
8.1. Transformacions d’equivalència entre polígons
8.2. La quadratura del cercle
Activitats

Tema 11. Proporció. Igualtat i semblança
1. Raó i proporció entre dos segments
2. Igualtat
2.1. Traçat de figures iguals
3. Semblança
3.1. Obtenció gràfica de la proporció
3.2. Teorema de Tales
3.3. Aplicacions del teorema de Tales
3.4. Traçat de figures semblants
3.5. Escales
3.6. Els formats
Activitats

Tema 12. Les corbes còniques
1. Generació de les corbes còniques
2. L’el·lipse
2.1. Construcció de l’el·lipse
2.2. Els diàmetres conjugats
3. La paràbola
4. La hipèrbola
Activitats

Tema 13. Altres corbes planes
1. Ovals i ovoides
1.1. Els ovals
1.2. Els ovoides
Activitats

Bloc III. Geometria de l’espai

Tema 14. Relacions entre els elements de l’espai
1. Geometria de l’espai i representació
1.1. Conceptes fonamentals
1.2. Relacions entre elements
geomètrics en l’espai
1.3. Projecció
2. Els sistemes de representació
2.1. Introducció
2.2. Els sistemes
Activitats

Tema 15. Fonaments del sistema dièdric
1. Generalitats
2. Sistema dièdric
2.1. Sistema de referència
2.2. Representació d’un punt
2.3. Representació d’una recta
2.4. Representació d’un pla
Activitats

Tema 16. Perspectiva axonomètrica Generalitats i fonaments
2. Axonometria ortogonal
2.1. Axonometria isomètrica
2.2. Axonometria DIN 5
2.3. Conclusió
3. Axonometria obliqua
3.1. Perspectiva cavallera,
3.2. Perspectiva militar
4. Construcció gràfica
5. Mesurar en una axonometria
6. Visualització inferior
Activitats
show more