Demokracja i rzady prawa
26%
off

Demokracja i rzady prawa

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

GÅówne pytanie obecne w każdym z zebranych w tej publikacji artykuÅów dotyczy kwestii, dlaczego rzÄdy dziaÅajÄ zgodnie z prawem lub je ignorujÄ.Tradycyjna odpowiedź brzmi: prawo ma samodzielnÄ skutecznoÅÄ przyczynowÄ. Ludzie przestrzegajÄ prawa, ponieważ to jest prawo: dziaÅania podażajÄ za wczeÅniej istniejÄcymi normami. Ten poglÄd kwestionuje siÄ obecnie, argumentujÄc, że nie można traktowaÄ prawa jako egzogennego ograniczenia ludzkich dziaÅaÅ. W pewnych sytuacjach dziaÅania, które jednostki chcÄ podjÄÄ i podejmujÄ, sÄ stabilne i przewidywalne, nawet jeÅli nie stanowiÄ realizacji żadnego istniejÄcego wczeÅniej prawa.José María Maravall, Adam Przeworski,WprowadzenieZaczynam od prostego pytania: dlaczego ludzie posiadajÄcy wÅadzÄ akceptujÄ ograniczenia swojej wÅadzy? Bardziej jednoznacznym jego sformuÅowaniem jest: dlaczego ludzie z karabinami sÄ posÅuszni ludziom bez karabinów? A jego wersja wyrażona w jÄzyku ekonomicznym brzmi nastÄpujÄco: dlaczego bogaci mieliby kiedykolwiek dobrowolnie rozstaÄ siÄ z czÄÅciÄ swojego majÄtku? W teorii prawa analogicznie pytamy: dlaczego politycy czasem przekazujÄ wÅadzÄ sÄdziom? Dlaczego politycy pozwalajÄ sÄdziom, którzy nie kontrolujÄ ani sakiewki, ani miecza, unieważniaÄ i blokowaÄ ich decyzje, a czasem nawet posyÅaÄ sprawujÄcych urzÄdy do wiÄzienia?Stephen Holmes, rozdz. 1José María Maravall, wybitny hiszpaÅski socjolog i politolog, profesor i dyrektor w Instytucie im. Juana Marcha, wykÅadowca wielu uczelni, w tym University of Warwick i Oxford University. W latach 80. byÅ ministrem nauki i oÅwiaty w rzÄdzie hiszpaÅskim. OpublikowaÅ m.in.: Dictatorship and Political Dissent (1979), The Transition to Democracy in Spain (1982) i Regimes, Politics, and Markets (1997).Adam Przeworski, jeden z najwybitniejszych wspóÅczesnych politologów i socjologów. KarierÄ naukowÄ rozpoczÄÅ w Warszawie, doktoryzowaÅ siÄ na Northwestern University of Chicago. Obecnie jest profesorem New York University. Nagrodzony w 2001 roku nagrodÄ im. Woodrowa Wilsona, a w 2010 r. niezwykle prestiżowÄ nagrodÄ Johan Skytte Prize, przyznawanÄ w Szwecji i uchodzÄcÄ za politologicznego Nobla. OpublikowaÅ 13 ksiÄżek i wielkÄ liczbÄ artykuÅów na Åamach czoÅowych czasopism politologicznych i socjologicznych. Najważniejsze ksiÄżki: Capitalism and Social Democracy (1988), Democracy and the Market (1991), Economic Reforms in New Democracies: A Social-Democratic Approach (1993), Sustainable Democracy (1995), Democracy and Development (2000), States and Markets: A Primer in Political Economy (2003).show more

Product details

  • Paperback | 310 pages
  • 165 x 235 x 18mm | 570g
  • SCHOLAR
  • Warszawa, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8373832645
  • 9788373832640