Craecow

Craecow : FBCP.380

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Plany miast Freytag & Berndt to ponad sto najbardziej fascynujÄcych miast Åwiata zgromadzonych w jedynej tak szerokiej ofercie. Najliczniej reprezentowane sÄ metropolie europejskie, w których austriackie wydawnictwo specjalizuje siÄ od lat. Tradycje wydawnicze Freytag & Berndt siÄgajÄ 1770 roku â od tego czasu bogactwo wiedzy i doÅwiadczenia jest nieustannie uzupeÅniane o najnowoczeÅniejsze rozwiÄzania w zakresie aktualizacji danych i sposobów nanoszenia ich w taki sposób, żeby plan nie tylko byÅ użyteczny, ale także estetyczny. Plany miast wydawnictwa Freytag & Berndt wyróżniajÄ siÄ na tle konkurencji wyjÄtkowÄ przejrzystoÅciÄ i intuicyjnÄ wrÄcz czytelnoÅciÄ. KupujÄc plan z naszej z oferty, masz pewnoÅÄ, że zaopatrujesz siÄ w pozycjÄ aktualizowanÄ z ponadprzeciÄtnÄ czÄstotliwoÅciÄ â miÄdzy innymi dziÄki staÅej wieloletniej wspóÅpracy z urzÄdami miejskimi.Plany miast Freytag & Berndt zawierajÄ mnóstwo cennych informacji na temat zabytków, atrakcji turystycznych i miejsc rozrywki. Oto kwintesencja metropolii â użyteczna bez wzglÄdu na kÄt, pod którym zechcesz jej siÄ przyjrzeÄ!show more

Product details

  • Sheet map, folded | 2 pages
  • 94 x 154 x 10mm | 49.89g
  • Freytag-Berndt
  • Vienna, Austria
  • English, French, German, Polish
  • 3707911691
  • 9783707911695
  • 2,581,909