Cos de Auxiliars Técnics Serveis Penitenciaris, Generalitat de Catalunya. Temari específic

Cos de Auxiliars Técnics Serveis Penitenciaris, Generalitat de Catalunya. Temari específic

List price: US$53.70

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 436 pages
  • 170 x 240mm | 729g
  • Catalan
  • 8498630495
  • 9788498630497

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 27 de julio de 2007PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors al Cossos d'Auxiliars Tècnics Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya
- Preparadors i acadèmies d'oposicions.
- Professionals al servei de les Institucions Penitenciàries.CONTENIDOEn el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm 4931, de 23 de juliol de 2007, s'ha publicat la convocatòria de les proves d'accés al Cos Auxiliar Tècnic de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris.Amb la publicació d'aquest text, Editorial CEP posa a disposició de l'opositor el desenvolupament de la totalitat dels temes específics conforme al que disposa la convocatòria oficial.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà:- Referències a la normatives aplicada.
- Quadres i gràfics explicatius.
- Esquemes-resums finals.DOCUMENTACIÓN- Articles 305, 306, 307, 316, 317, 318, 319, 320, 334 i 339 del Reial Decret 1201/1981, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament Penitenciari (parcialment vigent)
- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Decret 184/1990, de 20 de juny, de creació del programa d'atenció especialitzada per al tractament de conductes addictives
- Decret 209/1989, de 3 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
- Decret de 2 de febrer de 1956, pel qual s'aprova el reglament dels serveis de presons
- Llei 36/1977, de 23 de maig, sobre ordenació dels Cossos Especials i creació del Cos d'Ajudants d'Institucions Penitenciàries
- Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial
- Llei 5/1989, de 12 de maig, de creació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció
- Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre, General Penitenciària
- Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal
- Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial
- Reial Decret 190/1996, de 9 de febrer, del Reglament Penitenciari
- Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat
- Reial Decret 515/2005, de 6 de maig, pel qual s'estableixen les circumstàncies d'execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat i de localització permanent, de determinades mesures de seguretat, així com de la suspensió de l'execució de les penes privatives de llibertat
- Reial Decret 782/2001, de 6 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels penats que realitzin activitats en tallers penitenciaris i la protecció de Seguretat Social dels sotmesos a penes de treball en benefici de la Comunitat
- Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal
- Llei 39/1970, de 22 de desembre, sobre reestructuració dels Cossos Penitenciaris
- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
- Decret 12/2007, de 16 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia
- Decret 425/2004, de 9 de novembre, de reestructuració parcial del Departament de Justícia
- "Principios de Criminología". V. Garrido - R. Stangeland - S. Redondo, 2001, Tirant Lo Blanch
- "Teorías criminológicas". J. Cid Moliné-E. Larrauri Pijoan, 2001, Bosch
- "Biología de la violencia". D. Niehoff, 2000, Ariel.
- "Teorías de la criminalidad". Lamnek, 1980, Siglo XXI
- "Introducción a la criminología y al derecho penal". Hassemer-Muñoz Conde, 1989, Tirant lo Blanch
- "Psicología penitenciaria". García J.y Sancha. V., 1985, UNED.
- "Psicología jurídica penitenciaria". Clemente M. y Nuñez J., 1997, Fundación Universidad-Empresa.
- "Observatorio español de las drogodependencias". Informe 3. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2000.
- "El tratamiento de los delincuente sexuales: dos investigaciones aplicadas". Garrido,V. y Beneyto, M.J., 1998, Centro de Estudios Jurídicos y Formación especializada.
- "El control de la agresión sexual. Un programa de tratamiento para delincuentes sexuales en prisión y en comunidad". Garrido,V. y Beneyto, M.J., 1996, Cristóbal Serrano Villalba.
- "Enfoques cognitivo-conductuales para las parafilias: el tratamiento de la delincuencia sexual". Marshall, W.L. y Fernández, Y.M., en "Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los transtornos psicológico"Intervención con psicópatas en prisión". Roca, M. y Montero, P. en "Violencia y psicopatía" núm. 4, 2000, Ariel.
- "Psicología y tratamiento penitenciario" Garrido, V. 1982, ENDERSA.
- "Violencia masculina en la pareja" Corsi, J. 1995, Paidós.
- "Deporte y reinserción penitenciaria"en Estudios sobre ciencias del deporte, núm. 39. Castillo Algarra, J. 2005, Consejo Superior de Deportes.
- "Determinantes psicosociales de la práctica de ejercicio físico en un centro penitenciario", tesis doctoral, Chamarro Lusar, A. 1997, Universidad de Salamanca.
- "El tratamiento de la delincuencia en Europa: una estudio meta-analítico". Redondo, S. Tesis doctoral no publicada, 1994, Universidad de Barcelona.
- "Evaluación y tratamiento en prisiones" en Fundamentos de la psicología jurídica, capítulo 18, Redondo, S. 1995, Pirámide.
- "Psicología y tratamiento penitenciario" Garrido, V. 1982, ENDERSARECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir una bona i completa preparació d'aquestes oposicions, aquest text es presenta amb les següents notes característiques:
- Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament.
- Continguts totalment actualitzats a la data d'edició.
- Metodologia didàctica adaptada a les proves a superar.
show more