Bron renesansowa na Slasku
30%
off

Bron renesansowa na Slasku

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Description

Praca doktorska Mariusza CieÅli, obroniona na Uniwersytecie WrocÅawskim. WypeÅnia istotnÄ lukÄ w badaniach nad broniÄ i uzbrojeniem ÅlÄskim w XVI wieku. Autor skorzystaÅ z imponujÄcej bazy źródÅowej a także skatalogowaÅ istniejÄce na ÅlÄsku nagrobki rycerskie prezentujÄce elementy zbroi. To niewÄtpliwy atut opracowania. Czytelnik otrzymuje nie tylko sporÄ dawkÄ wiedzy (zachowano peÅny aparat przypisów), ale również obszerny źródÅowy materiaÅ ikonograficzny, opatrzony odpowiednim komentarzem i analizÄ. Spis treÅci: I - dotychczasowy stan badaÅ nad uzbrojeniem renesansowym; II - rozwój uzbrojenia ochronnego w XVI wieku; zbroja; analiza zbroi; heÅm; analiza heÅmów; garnitur zbroi; analiza garniturów zbroi; zbroja turniejowa; analiza zbroi turniejowej; zbroja na konia (ladry) i oporzÄdzenie jeździeckie; analiza zbroi na konia i oporzÄdzenia jeździeckiego; tarcza (puklerz); analiza tarcz; III - rozwój broni biaÅej, obuchowej i drzewcowej w XVI wieku; broÅ biaÅa; analiza broni biaÅej; broÅ obuchowa; analiza broni obuchowej; broÅ drzewcowa; analiza broni drzewkowej; IV - rozwój broni palnej i artylerii w XVI wieku; dÅuga broÅ palna; pistolet; broÅ kombinowana; produkcja broni palnej; analiza broni palnej; artyleria; analiza artylerii; V - broÅ miotajÄca; Åuk; kusza; analiza broni miotajÄcej; VI - dekoracja broni; szkicowniki renesansowe; analiza dekoracji; KATALOG; ANEKS (inwentarz legnicki 1662, inwentarz uzbrojenia miasta WrocÅawia 1547, inwentarz broni lenna zamkowego w NamysÅowie z 12 VIII 1575 roku; uzbrojenie mieszczan KÅodzka w Åwietle spisu z drugiej poÅowy XVI wieku; Katalog Minutoliego; broÅ z kolekcji ksiÄżÄt pszczyÅskich; katalog muzeum RzemiosÅ Artystycznych i StarożytnoÅci we WrocÅawiu; renesansowa broÅ w Muzeum Narodowym we WrocÅawiu; renesansowa broÅ w Muzeum Militariów â ArsenaÅ), ikonografia archiwalna.show more

Product details

  • Paperback | 280 pages
  • 170 x 240mm | 526g
  • WAW
  • Racibórz, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8389802619
  • 9788389802613