Bienále mladého umění II./ Bienalle of Young Artists II.

Bienále mladého umění II./ Bienalle of Young Artists II.

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Bienále, uspořádané ve spolupráci Sorosova centra současného umění a Galerie hlavního města Prahy v Domě U kamenného zvonu, se již stalo zavedenou akcí, která má svou pevnou pozici na české umělecké scéně. V r. 1996 vybrali kurátoři K. Srp, O. Malá (GHMP) a L. Hlaváček (SCSU) 12 mladých umělců, kteří pracují jak s novými médii (Silver, I. Jůzová, P. Vargová), tak klasickými technikami (např. J. Novotný, R. Franta), popřípadě v nových souvislostech aktualizují starší tendence (nař. L. Gavlovský landart). Objevem bienále se stalo zejména dílo J. Černického, které obdrželo Výroční cenu SCSU.

English
The Biennale, organized by the Soros Center of the Contemporary Art and the Capital of Prague Gallery in the House at the Stone Bell became an established event with a fixed position on the Czech artistic scene. In 1996 the curators K. Srp, O. Malá (the Capital of Prague Gallery) a L. Hlaváček (SCCA) had chosen 12 young artist who are making use of either new media (Silver, I. Jůzová, P. Vargová) or the classic techniques (e.g. J. Novotný, R. Franta) or, eventually updating already existing tendencies in a new context (e.g. L. Gavlovský landart). A break-through of the biennale was especially the work of J. Černický, who was awarded the Annual Award of the Soros Center of the Contemporary Art.

Deutsch
Die von dem Soros-Zentrum und der Galerie der Hauptstadt Prag im Haus U kamenného zvonu organisierte Biennale wurde zu einer Tradition und gewann eine stabile Position auf der tschechischen Kunstszene. Im Jahre 1996 wählten die Kuratoren K. Srp, O. Malá (Galerie der Hauptstadt Prag) und L. Hlaváček (Soros-Zentrum der zeitgenössischen Kunst) 12 junge Künstler aus, die sowohl mit neuen Medien (Silver, I. Jůzová, P. Vargová), als auch klassischen Techniken arbeiten (z. B. J. Novotný, R. Franta), bzw. in neuen Kontexten ältere Tendenzen aktualisieren (z. B. L. Gavlovský die Landart). Auf dieser Biennale wurde vor allem J. Černický und seine Schöpfung entdeckt, der den Jahrespreis des Soros-Zentrums gewann.
show more

Product details

  • Galerie hl. města Prahy
  • Czech, English
  • 8070100524
  • 9788070100523