Beatrice

Beatrice

By (author) 

List price: US$8.22

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Uittreksel: ...waarom verdient ge geen geld genoeg om mij in staat te stellen mijn stand op te houden?" "Daar hebben wij het al dikwijls over gehad, Honoria," zeide Geoffrey, met moeite zijn bedaardheid behoudende; "en nu is er iets anders, waarover ik u wensch te spreken. Weet ge wel, dat Anne van avond langer dan een half uur aan het Paddington station gebleven is, om met een van de spoorwegbeambten te staan vrijen, in plaats van Effie naar huis te brengen, zooals ik haar bevolen had? Dat neem ik haar zeer kwalijk. Zij is niet te vertrouwen; door haar onachtzaamheid zal het kind eenmaal een ongeluk krijgen. Kunt ge haar niet wegzenden en een andere kindermeid nemen?" "Neen, dat kan ik niet. Zij is het eenige gemak, dat ik heb. Waar vind ik een andere vrouw, die zoo goed japonnen kan maken als zij?--ze wint mij wel honderd pond in het jaar uit--en het kan me niet schelen, al vrijde zij met vijftig spoorwegbeambten. Gij hebt dat praatje zeker van Effie gehoord; het kind moest een pak slaag hebben voor haar verklikken--en het zal wel niet eens waar zijn." "Effie zal voorzeker geen pak slaag krijgen," antwoordde Geoffrey, op strengen toon. "Ik waarschuw u, dat het ieder, die haar met een vinger aanraakt, slecht zal bekomen." 168 "O, heel goed, bederf het kind maar. Ga uw eigen gang maar, Geoffrey! In allen gevalle, blijf ik niet langer om beleedigende taal aan te hooren. Goeden nacht," en zij ging heen. Geoffrey stak een cigarette op. "Een aangename tehuiskomst!" dacht hij. "Honoria zal zooveel geld hebben als zij maar kan uitgeven--al zou ik mij doodwerken, zij zal het hebben. Welk een leven, welk een leven! Zou Beatrice haar man ook zoo behandelen, als zij er een had?" Hij lachte om de ongerijmdheid van dit denkbeeld, wierp met een wrevelig gebaar zijn cigarette in het vuur, en ging naar zijn kamer, om te beproeven of hij slapen kon, want hij was zwaar...
show more

Product details

  • Paperback
  • 189 x 246 x 6mm | 213g
  • Dutch; Flemish
  • Illustrations, black and white
  • 1236697642
  • 9781236697646