Auxiliar de Funció Administrativa de l'Institut Català de la Salut. Temari Vol. I.

Auxiliar de Funció Administrativa de l'Institut Català de la Salut. Temari Vol. I.

List price: US$16.52

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Product details

  • Paperback | 540 pages
  • 170 x 240mm | 910g
  • Catalan
  • 8499022502
  • 9788499022505

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 14 de noviembre de 2008PERFIL DEL CANDIDATO- Auxiliar de Funció Administrativa de l’Institut Català de la Salut
- Preparadors i acadèmies.
- Professionals de l’Institut Català de la SalutCONTENIDOAmb aquest llibre l’opositor està adquirint un instrument esencial per a la preparació eficaç de les proves d’accés a les places vacants d’Auxiliar de Funció Administrativa de l’Institut Català de la Salut.En aquest volum s’inclou el desenvolupament pormenoritzat dels temes 1 a 14 conforme al que disposa el programa.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins la data d’edició, en cadascun dels temes trobarà:
- Referències a la normativa aplicada
- Quadres i gràfics explicatius
- Esquemes – resums finalsDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques
- Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut
- Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
- Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut
- Llei 1/1981, de 25 de febrer, per la qual es crea el Consell Consultiu de la Generalitat
- Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
- Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges
- Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya
- Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa
- Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell executiu de la Generalitat
- Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú
- Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
- Reglament del Congrés dels Diputats, de 10 de febrer de 1982
- Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig de 1994
- Resolució TRI/4240/2006, de 27 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat per al període 2007-2010RECURSOS DIDÁCTICOS - Referències legislatives a l’inicio de cadascun dels temes.
- Gràfics i quadres explicatius dels conceptes teòrics.
- Continguts totalment actualitzats a la data d’edició.
- Esquemes resums finals.
show more