Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona. Temari I
18%
off

Auxiliar Administratiu Ajuntament de Barcelona. Temari I

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Not expected to be delivered to the United States by Christmas Not expected to be delivered to the United States by Christmas

Description

FECHA DE PUBLICACIÓN
jueves, 05 de mayo de 2011
PERFIL DEL CANDIDATO
- Opositors a les places d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona
- Preparadors
- Personal de les Institucions Sanitàries
CONTENIDO
El present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona.
En aquest volum es desenvolupen, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, els temes 1 a 10 del programa oficial publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 d¿abril de 2011.
Elaborats per personal docent i completament actualitzats a la data d'edició, els temes contenen:
- Referències a la normativa utilitzada
- Quadres i gràfics explicatius
-Esquemes-resums finals
DOCUMENTACIÓN
- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona
- Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals
- Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona
- Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'Agències estatals per a la millora dels serveis públics
- Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial
- Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat
- Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal
- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional
- Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat
- Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge
- Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aproven l'estructura dels pressupostos de les entitats locals
- Reial Decret 1331/2010, de 22 d'octubre, pel que s'estableixen les Comissions Delegades del Govern
- Reial Decret 543/2009, de 7 d'abril, sobre les Vicepresidències del Govern
- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària
- Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982
- Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, sentida la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig 1994
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim local
RECURSOS DIDÁCTICOS
Per afavorir l'adquisició de coneixements per part de l'opositor, els temes s'han presentat amb les següents notes característiques:
- Referències legislatives i/o bibliogràfiques a l'inici de cadascun d'ells, la finalitat de les quals és informar de l'opositor les fonts en què se sustenten
- Quadres i gràfics explicatius dels continguts
- Estructura pedagògica de les matèries
- Contingut totalment actualitzat a la data d'edició
- Esquemes-resums finals
show more

Product details

  • Paperback | 408 pages
  • 170 x 240mm | 691g
  • Catalan
  • 8468122254
  • 9788468122250

Looking for beautiful books?

Visit our Beautiful Books page and find lovely books for kids, photography lovers and more. Shop now .

Review Text

FECHA DE PUBLICACIÓNjueves, 05 de mayo de 2011PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona
- Preparadors
- Personal de les Institucions SanitàriesCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona.En aquest volum es desenvolupen, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, els temes 1 a 10 del programa oficial publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 d’abril de 2011.Elaborats per personal docent i completament actualitzats a la data d'edició, els temes contenen:
- Referències a la normativa utilitzada
- Quadres i gràfics explicatius
-Esquemes-resums finalsDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978
- Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona
- Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals
- Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona
- Llei 28/2006, de 18 de juliol, d'Agències estatals per a la millora dels serveis públics
- Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
- Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial
- Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat
- Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal
- Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
- Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
- Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional
- Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat
- Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge
- Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aproven l'estructura dels pressupostos de les entitats locals
- Reial Decret 1331/2010, de 22 d'octubre, pel que s'estableixen les Comissions Delegades del Govern
- Reial Decret 543/2009, de 7 d'abril, sobre les Vicepresidències del Govern
- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària
- Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982
- Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, sentida la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig 1994
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim localRECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir l'adquisició de coneixements per part de l'opositor, els temes s'han presentat amb les següents notes característiques:
- Referències legislatives i/o bibliogràfiques a l'inici de cadascun d'ells, la finalitat de les quals és informar de l'opositor les fonts en què se sustenten
- Quadres i gràfics explicatius dels continguts
- Estructura pedagògica de les matèries
- Contingut totalment actualitzat a la data d'edició
- Esquemes-resums finals
show more