Archeologia epok brazu i zelaza Tom 1

Archeologia epok brazu i zelaza Tom 1

List price: US$23.70

Currently unavailable

We can notify you when this item is back in stock

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Spis treÅci Contents Od Redakcji (Jacek Gackowski). Archeologia Archaeology Anna Rembisz Dary wotywne ze Årodowisk wodnych spoÅecznoÅci poÅudniowo-zachodniego pobrzeża Morza BaÅtyckiego od późnego neolitu do wczesnej epoki żelaza Late Neolithic to Early Iron Age period votive offerings from water environment from the area of the south-western Baltic Sea Kamil Adamczak Wschodni zasiÄg wystÄpowania zÅotych lunul kultury pucharów dzwonowatych w Europie i próba ich interpretacji Eastern range of Bell Beaker Culture's gold lunulae occurrence in Europe and an attempt of their interpretation MaÅgorzata KurzyÅska Wielokulturowe cmentarzysko ze Årodkowej epoki brÄzu i epoki żelaza w GrudziÄdzu-Owczarkach, gm. GrudziÄdz (stanowisko 20) Multicultural cemetery of Middle Bronze Age and Iron Age in GrudziÄdz-Owczarki, GrudziÄdz commune (site 20) Anna Rembisz Znaleziska naczyÅ, ozdób, broni i narzÄdzi z Jeziora GÄgnowskiego w NÄtnie, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 38) jewellery, weapons and tool finds from the GÄgnowskie Lake, NÄtno in Drawsko Pomorskie district (site 38) RafaÅ JÄdrzejewski Pochówek szkieletowy ludnoÅci kultury Åużyckiej w KaÅdusie, gm. CheÅmno (stanowisko 4) Inhumation burial of Lusatian Culture people's in KaÅdus, CheÅmno commune (site 4) Jacek Gackowski Kilka uwag o narzÄdziach myÅliwskich i broni z surowców organicznych z poczÄtku epoki żelaza Some remarks on hunting gear and weapons of organic material from the beginning of Iron Age Grzegorz Osipowicz Wyroby krzemienne i kamienne z osady obronnej ludnoÅci kultury Åużyckiej w Grodnie, gm. CheÅmża (stanowisko 6) w Åwietle analizy traseologicznej (materiaÅy z lat 1997-2003) Flint and stone products from Lusatian Culture people's defensive settlement in Grodno, CheÅmża commune (site 6) in the light of traceological analysis (materials from years 1997-2003) Arkadiusz Koperkiewicz Grób skrzynkowy ludnoÅci kultury pomorskiej z Tytlewa, gm. Lisewo (stanowisko 12) Pomeranian Culture people's cist grave in Tytlewo, Lisewo commune (site 12) Nauki przyrodnicze i geofizyczne Natural and geophysical sciences Anna Filbrandt-Czaja Historia dziaÅalnoÅci czÅowieka w rejonie Jeziora GrodzieÅskiego koÅo CheÅmży w Åwietle analizy pyÅkowej History of human activities in the vicinity of Grodno Lake near CheÅmża in the light of pollen analysis Renata Bednarek, Maciej Markiewicz Ålady zabudowy osady obronnej ludnoÅci kultury Åużyckiej w Grodnie, gm. CheÅmża (stanowisko 6) na podstawie analizy zawartoÅci fosforu Traces of buildings of the Lusatian Culture people's defensive settlement in Grodno, CheÅmża commune (site 6) on the base of phosphorus contents analysis. Piotr Lamparski Wyniki profilowaÅ radarowych osiedla obronnego ludnoÅci kultury Åużyckiej w Boguszewie, gm. Gruta, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1) Results of yertical georadar profiles of Lusatian Culture people's defensive settlement in Boguszewo, Gruta commune, Kuyavia-Pomerania proyince (site 1).show more

Product details

  • Paperback | 286 pages
  • 156 x 226 x 22mm | 437g
  • Wydawnictwo Naukowe UMK
  • ToruÅ, Poland
  • Polish
  • 1. Auflage.
  • 8323123942
  • 9788323123941