Ar Aghaidh Linn

Ar Aghaidh Linn : Leabhar Saothair

  • Paperback

List price: US$6.67

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Seo e an teacsleabhar do na scolairi sa dara agus sa triu blain ata ag ullmhu don Teastas Soisearach - Bonnleibheal agus doibh siud ata ag ullmhu don Teastas Soisearch - Gnathleibheal ach nach bhfuil du chun cinn sasuil a dheanamh acu. Ta caisead, leabhar saothair agus lamhleabhar an oide da chuid fein ag gabhail leis an teacsleabhar seo. Freastalaionn Gaeilge Duitse ar riachtanais iomlana na scolairi, Ta eisteacht, labhairt, leitheoireacht, scribhneoireacht agus gramadach fite go dluth lena cheile ann. Ta leagan amach taitneamhach ildaite ar chuile theacsleabhar sa tsraith. Ta gach aonad bunaithe ar theama ina bhfuil abhar udarach siumiuil: fograi, comhraithe, danta, agus giotai prois. Ta abhar na gcaisead bunaithe ar abhar na n-aonad. Daoine oga na cainteori, agus abhair suime do dhaoine oga ata i gceist: fograi, iarratais, comhraite. Ta cleachtai bresie ar gach aonad sa leabhar saothair.
show more

Product details

  • Paperback | 200 pages
  • Gill & Macmillan Ltd
  • Dublin, Ireland
  • 0717120872
  • 9780717120871

Table of contents

Aonad 1: Tosach Maith Aonad 2: An Teach Aonad 3: Ceol Aonad 4: Sport Aonad 5: An Nollaig Aonad 6: An Timpeallacht Aonad 7: Timpisti Aonad 8: Slainte Aonad 9: Na Seasuir Aonad 10: Siopadoireacht Aonad 11: Taisteal
show more

Author information

Maire Ni Cheilleachair MA, OS, ATO, Dip. sa Teangeolaiocht Fheidhmeach a chomhordaigh an bunabhar a d'ullmhaigh muinteori an tionscadail do Gaeilge Duitse. Leachtoir i le Gaeilge agus modhann muinte in Ollscoil Luimnigh. Tugann si cursai inseirbhise do mhuinteoiri an Teastais Shoisearaigh faoin NCCA agus faoin Roinn Odieachais. Leachtoir i ar chursa an TTG do mhuinteoiri Gaeilge faoin Roinn Odieachais freisin.
show more