Am SOS Ehr N N Tar H

Am SOS Ehr N N Tar H

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 4 business days
When will my order arrive?

Description

Document from the year 2005 in the subject History - World History - Early and Ancient History, grade: 1, -, language: Turkish, comment: Die ursprungliche Version wurde an der Technischen Universitat Berlin eingereicht und mit Note 1 bewertet., abstract: "Gazelon'dan sonra Saramene ve Amisos gelir. Amisos Sinope'den yakla k 900 Stadion uzakl nda buyuk bir ehirdir."1 Strabon (MO 63 - MS 19) "buyuk" s fat n Karadeniz'in guney k y s nda sadece Amisos icin kullanm yor, Herakleia'y da buyuk bir ehir olarak an yor.2 Acaba Pontos/Amaseia'l Grek Co rafyac Strabon'un baz ehirleri buyuk ya da ad ndan soz ettirebilir olarak tan mlamas bu yerlerin gercekten de s radan olmad klar anlam na m gelmektedir? "Daha sonra bir korfez takip eder, Kerasus ve Hermonassa'n n, iki onemsiz yerin bulundu u korfez."3 Demek ki baz yerle im yerleri herhangi bir onem arzetmemi ise, Strabon bunu tereddutsuz yaz ya dokebilmi tir; ama alt n cizmek gerekir ki yazar burada kendi goru unu belirtmi tir. Sorumuzun cevab n Kucuk Asya'n n tamam n gezip tan m antik yazar n bu cumlesinde bulabilece imizi rahatl kla du unebiliriz.4 O halde bolge ehli Strabon'dan cesaretlenerek bugun Samsun ad yla and m z antik kent Amisos'u doneminin muhim bir yeri olarak ele al yor, bu ehri MO 71 y l nda III. ve son Mithradat Sava s ras nda Lucullus5 komutanl ndaki Roma ordusu taraf ndan i gal edili ine kadar konu ediniyoruz. [...] 1 Strabon XII 3, 14; Stadion antik Yunan doneminde yar malar n yap ld, ba lang cta dikdortgen daha sonralar yar daire eklinde ve etraf onbinlerce izleyicinin s abildi i tribunlerle cevrili bir yerdir, yani stadyumdur. Stadion 600 ayak uzunlu unda olmu, ancak bu temel olcu yerden yere gore farkl l k gostermi tir. Uzunluk birimi olarak ortaya c kan "Stadion" bu nedenle 160 ve 210 metre aras nda de i mi tir. Orne in Olympia'da 192 metre, Yunan-Roma Stadionu ise 178,6 metredir, Lowe ve Stoll, s. 350; Strabon'un verdi i 900 Stadion 178, 6 m ile hesapland nda gunshow more

Product details

  • Paperback | 74 pages
  • 148 x 210 x 5mm | 109g
  • GRIN Verlag
  • Norderstedt, Germany
  • Turkish
  • 1. Auflage.
  • black & white illustrations
  • 3656079889
  • 9783656079880