Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Supòsits pràctics

Administratius, Corporacions Locals Catalunya. Supòsits pràctics

List price: US$71.49

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

El present volum conté una col•lecció de supòsits pràctics relacionats amb les matèries que generalment són objecte d'examen en les proves selectives d'accés al Cos Administratiu de les diferents Corporacions Locals de Catalunya.

Es troben estructurats de forma lògica i didàctica, amb referència de les normes a utilitzar per a la resolució dels supòsits i incloent tant preguntes objectives tipus test com a preguntes obertes amb totes les respostes motivades.
show more

Product details

  • Paperback | 510 pages
  • 170 x 240mm | 821g
  • Spain
  • Spanish
  • 8499376193
  • 9788499376196

Table of contents

Supòsit Pràctic 1
Drets i deures fonamentals. Reforma de la Constitució

Supòsit Pràctic 2
Drets i deures fonamentals

Supòsit Pràctic 3
La Corona

Supòsit Pràctic 4
Les Corts generals. Delegació legislativa

Supòsit Pràctic 5
Govern i Administració

Supòsit Pràctic 6
President del Govern. Consell de Ministres. Consell d'Estat. Relacions del Govern amb les Corts

Supòsit Pràctic 7
El Poder Judicial. Ministeri Fiscal

Supòsit Pràctic 8
El Poder Judicial. L'organització judicial espanyola

Supòsit Pràctic 9
comunitats autònomes

Supòsit Pràctic 10
La Unió Europea

Supòsit Pràctic 11
Expropiació forçosa

Supòsit Pràctic 12
La Unió Europea. Dret Comunitari

Supòsit Pràctic 13
El Defensor del Poble

Supòsit Pràctic 14
Inviolabilitat del domicili. Detenció preventiva

Supòsit Pràctic 15
Acte administratiu

Supòsit Pràctic 16
Notificacions

Supòsit Pràctic 17
Finalització del procediment administratiu

Supòsit Pràctic 18
Iniciació del procediment administratiu

Supòsit Pràctic 19
Eficàcia i validesa de l'acte administratiu

Supòsit Pràctic 20
El procediment administratiu

Supòsit Pràctic 21
Execució i notificació de l'acte administratiu

Supòsit Pràctic 22
Fases del procediment

Supòsit Pràctic 23
Recurs contenciós administratiu

Supòsit Pràctic 24
L'Administració Institucional

Supòsit Pràctic 25
Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les Administracions Públiques

Supòsit Pràctic 26
Organització Municipal: Tinents d'Alcalde

Supòsit Pràctic 27
Els recursos administratius

Supòsit Pràctic 28
El foment i els seus mitjans. Servei públic

Supòsit Pràctic 29
La responsabilitat de l'Administració pública

Supòsit Pràctic 30
Autonomia local

Supòsit Pràctic 31
La província en el règim local

Supòsit Pràctic 32
La població i l'empadronament

Supòsit Pràctic 33
Òrgans de govern municipals

Supòsit Pràctic 34
Funcionament dels Òrgans Col•legiats Locals

Supòsit Pràctic 35
Mancomunitats de Municipis

Supòsit Pràctic 36
Relacions entre Ens Territorials

Supòsit Pràctic 37
Concessió de llicències

Supòsit Pràctic 38
Taxes. Ordenances fiscals. Deure d'informació

Supòsit Pràctic 39
Béns de les Entitats Locals

Supòsit Pràctic 40
Els contractes administratius en l'esfera local

Supòsit Pràctic 41
Procediment administratiu local

Supòsit Pràctic 42
L'expropiació forçosa

Supòsit Pràctic 43
Alteració del nom dels municipis

Supòsit Pràctic 44
Béns de les Entitats Locals

Supòsit Pràctic 45
Llicències

Supòsit Pràctic 46
Contractes de les Administracions Públiques

Supòsit Pràctic 47
Contractes de les Administracions Públiques

Supòsit Pràctic 48
Accés a la Funció Pública. Selecció de personal

Supòsit Pràctic 49
Permís per maternitat i llicència per raó d'estudis. Drets econòmics: retribucions bàsiques i complementàries

Supòsit Pràctic 50
Funció Pública Local: concepte, plantilles orgàniques, selecció, provisió de llocs de treball, adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. Organització de la Funció Pública Local

Supòsit Pràctic 51
Drets dels funcionaris públics locals. Permisos i llicències

Supòsit Pràctic 52
Incompatibilitats dels funcionaris públics

Supòsit Pràctic 53
Situacions administratives

Supòsit Pràctic 54
Contracte de treball

Supòsit Pràctic 55
Forma del contracte de treball. Contracte per a la formació. Contracte a temps parcial

Supòsit Pràctic 56
Durada del contracte de treball. Contracte de relleu. Extinció del contracte

Supòsit Pràctic 57
Camp d'aplicació del Sistema de la Seguretat Social. Règim general i règims especials

Supòsit Pràctic 58
Entitats gestores

Supòsit Pràctic 59
Inscripció d'empreses. Afiliació, altes i baixes dels treballadors

Supòsit Pràctic 60
Afiliació, altes i baixes. Cotització. Responsabilitat empresarial

Supòsit Pràctic 61
Recaptació

Supòsit Pràctic 62
Acció protectora. Prestacions. Responsabilitat amb vista a les prestacions

Supòsit Pràctic 63
Mort i supervivència

Supòsit Pràctic 64
Incapacitat temporal

Supòsit Pràctic 65
Prestacions per incapacitat permanent

Supòsit Pràctic 66
Assistència sanitària. Incapacitat temporal

Supòsit Pràctic 67
Tributs propis de les Hisendes Locals. Impostos

Supòsit Pràctic 68
Impost sobre Béns Immobles

Supòsit Pràctic 69
Tributs propis de les Hisendes Locals

Supòsit Pràctic 70
Tributs propis dels Entitats Locals: impostos i taxes. Subvencions

Supòsit Pràctic 71
Consell de Ministres. Secretaris d'Estat. Vicepresident del Govern

Supòsit Pràctic 72
Potestat normativa dels ens locals

Supòsit Pràctic 73
Projectes de Llei

Supòsit Pràctic 74
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya

Supòsit Pràctic 75
Renúncia de l'Alcalde al càrrec. Tractament honorífic. Delegació d'atribucions
show more

Review Text

El present volum conté una collecció de supòsits pràctics relacionats amb les matèries que generalment són objecte d'examen en les proves selectives d'accés al Cos Administratiu de les diferents Corporacions Locals de Catalunya. Es troben estructurats de forma lògica i didàctica, amb referència de les normes a utilitzar per a la resolució dels supòsits i incloent tant preguntes objectives tipus test com a preguntes obertes amb totes les respostes motivades.
show more