Οι μάγοι του management

Οι μάγοι του management

By (author)  , By (author) 

Currently unavailable

Add to wishlist

AbeBooks may have this title (opens in new window).

Try AbeBooks

Description

Oι υπηρεσίες των συμβούλων management αποτελούν ένα, δυναμικό και ταχέως μεταβαλλόμενο, κλάδο επαγγελματικών υπηρεσιών. Για να είναι χρήσιμοι και σχετικοί με τα προβλήματα των πελατών τους, οι σύμβουλοι management θα πρέπει να κατανοούν και να δεικνύουν τις σημειούμενες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις, να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις των πελατών τους και να προσφέρουν συμβουλές που θα βοηθούν τους πελάτες να επιτυγχάνουν και να διατηρούν μία υψηλή απόδοση σε ένα, όλο και πιο πολύπλοκο, ανταγωνιστικό και δύσκολο περιβάλλον. Η εξέταση πολλών από τις προσεγγίσεις και τις μεθοδολογίες άσκησης του επαγγέλματος των συμβούλων οδηγεί πολλές φορές σε αντικρουόμενα και αμφιλεγόμενα συμπεράσματα. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους συγγραφείς του βιβλίου αυτού σε μία γενικότερη έρευνα περί της αξίας και της ορθότητας των διαφόρων μεθοδολογιών, που κατά τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται υπό μορφή μανιφέστου σωτηρίας των πάντων, με καταιγιστικούς ρυθμούς. Η έρευνα αυτή δεν βασίζεται τόσο σε επιστημονικού τύπου αναλύσεις, όσο στην εξέταση δημοσιευμένων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή συγκεκριμένων προσεγγίσεων, στη διερεύνηση των τρόπων καθιέρωσης και προώθησης μεθοδολογιών και συμβούλων. Βασίζεται επίσης στη δυνατότητα της ενιαίας αντιμετώπισης των προβλημάτων management με μία μοναδική, κάθε φορά, μεθοδολογία στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, αλλά και σε διάφορες περιοχές του κόσμου και τελικά στη δυνατότητα της στήριξης του ισχυρισμού ότι η θεωρία του management αποτελεί ένα σύγχρονο επιστημονικό κλάδο.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τελικά δεν μπορούν να τα τοποθετούν όλα στο καλάθι των αχρήστων. Αναγνωρίζοντας το νεαρό της ηλικίας της θεωρίας του management, προχωρούν στην αξιολόγησή του με γνώμονα το ότι έχει οδηγήσει, τελικά, σε πολλές βελτιώσεις τις επιχειρήσεις, αλλά και τους δημόσιους οργανισμούς, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη και το εκάστοτε περιβάλλον και τις συνθήκες δραστηριοποίησής τους.
Σε κάθε περίπτωση, το βιβλίο αποτελεί μία σημαντική τομή στο θέμα της λειτουργίας του κυκλώματος των συμβούλων management. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ανάγνωσμα ενημέρωσης και αξιολόγησης από την πλευρά των managers των επιχειρήσεων και των οργανισμών, καθώς και ανάγνωσμα γόνιμου προβληματισμού από την πλευρά των συμβούλων management. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να συνεισφέρει στον κοινό στόχο που είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, γενικά, όλων των οργανισμών, αλλά και η βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές.
show more

Product details