Am SOS Ehr N N Tar H

Am SOS Ehr N N Tar H

By (author) 

Free delivery worldwide

Available. Dispatched from the UK in 3 business days
When will my order arrive?

Expected delivery to the United States by Christmas Expected to be delivered to the United States by Christmas

Description

Document from the year 2005 in the subject History - World History - Early and Ancient History, grade: 1, -, language: Turkish, comment: Die ursprungliche Version wurde an der Technischen Universitat Berlin eingereicht und mit Note 1 bewertet., abstract: "Gazelon'dan sonra Saramene ve Amisos gelir. Amisos Sinope'den yakla k 900 Stadion uzakl nda buyuk bir ehirdir."1 Strabon (MO 63 - MS 19) "buyuk" s fat n Karadeniz'in guney k y s nda sadece Amisos icin kullanm yor, Herakleia'y da buyuk bir ehir olarak an yor.2 Acaba Pontos/Amaseia'l Grek Co rafyac Strabon'un baz ehirleri buyuk ya da ad ndan soz ettirebilir olarak tan mlamas bu yerlerin gercekten de s radan olmad klar anlam na m gelmektedir? "Daha sonra bir korfez takip eder, Kerasus ve Hermonassa'n n, iki onemsiz yerin bulundu u korfez."3 Demek ki baz yerle im yerleri herhangi bir onem arzetmemi ise, Strabon bunu tereddutsuz yaz ya dokebilmi tir; ama alt n cizmek gerekir ki yazar burada kendi goru unu belirtmi tir. Sorumuzun cevab n Kucuk Asya'n n tamam n gezip tan m antik yazar n bu cumlesinde bulabilece imizi rahatl kla du unebiliriz.4 O halde bolge ehli Strabon'dan cesaretlenerek bugun Samsun ad yla and m z antik kent Amisos'u doneminin muhim bir yeri olarak ele al yor, bu ehri MO 71 y l nda III. ve son Mithradat Sava s ras nda Lucullus5 komutanl ndaki Roma ordusu taraf ndan i gal edili ine kadar konu ediniyoruz. [...] 1 Strabon XII 3, 14; Stadion antik Yunan doneminde yar malar n yap ld, ba lang cta dikdortgen daha sonralar yar daire eklinde ve etraf onbinlerce izleyicinin s abildi i tribunlerle cevrili bir yerdir, yani stadyumdur. Stadion 600 ayak uzunlu unda olmu, ancak bu temel olcu yerden yere gore farkl l k gostermi tir. Uzunluk birimi olarak ortaya c kan "Stadion" bu nedenle 160 ve 210 metre aras nda de i mi tir. Orne in Olympia'da 192 metre, Yunan-Roma Stadionu ise 178,6 metredir, Lowe ve Stoll, s. 350; Strabon'un verdi i 900 Stadion 178, 6 m ile hesapland nda gunshow more

Product details

  • Paperback | 74 pages
  • 148 x 210 x 5mm | 109g
  • GRIN Verlag
  • Norderstedt, Germany
  • Turkish
  • Auflage.
  • black & white illustrations
  • 3656079889
  • 9783656079880